Skip to content. | Skip to navigation

Sections
About the FGG alliance

The Fair Green and Global (FGG) alliance is an alliance of six civil society organisations. Both ENDS is the lead agency, and other member organisations are: ActionAid, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), SOMO and Transnational Institute.

FGG Youtube channel

Nota van Ploumen schiet ernstig tekort, de wereld verdient beter

Reactie op de nota "Wat de Wereld Verdient" van minister Ploumen van de Fair, Green & Global Alliance (ActionAid, Both ENDS, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), SOMO en Transnational Institute)

De FGG ziet ernstige tekortkomingen in de visie van minister Ploumen. Het rotsvaste geloof in de vrije markt, de nadrukkelijke financiële steun voor het bedrijfsleven zonder voldoende garanties voor duurzaamheid, het wegnemen van regels voor internationale investeringen en handel, het zijn allemaal tekenen dat de nota van minister Ploumen tekort schiet als het gaat om bestrijden van armoede en oplossen van ernstige milieuproblemen.

Door het onevenredig kappen in het budget wordt ontwikkelingssamenwerking bijna helemaal geprivatiseerd. De winsten zijn voor bedrijven en de risico’s voor de belastingbetaler. Postconflict-landen en fragiele staten worden in de richting van de vrije markt gedirigeerd.

Danielle Hirsch, woordvoerder van de FGG:”De wereld verdient beter dan in deze nota staat opgeschreven. Bij ontwikkeling stellen wij ons iets heel anders voor: opkomen voor het publieke belang, versterking van lokale besluitvorming, betere toegang regelen tot regionale markten, belastingen efficiënter maken en zeker ook terugdringen van schendingen van mensenrechten.”

Dat economische groei automatisch leidt tot ontwikkeling, bestrijding van extreme armoede en vermindering van ongelijkheid, daar gelooft de minister niet in. Alleen trekt ze er geen gevolgen uit. Investeringen van de private sector kunnen zelfs bijdragen tot verslechtering op deze gebieden. Nederlandse bedrijven ontvangen steun en kunnen hierdoor een oneerlijk concurrentievoordeel op lokale bedrijven krijgen. Het is onaanvaardbaar dat belastinggeld, bedoeld voor ontwikkeling, aan projecten wordt besteed die niet aanwijsbaar bijdragen aan mensenrechten, milieubescherming, mondiale rechtvaardigheid en sociale gelijkheid. Dit heeft de minister in internationaal verband al afgesproken (OESO en Busan).

 

Een lijstje onduidelijkheden in de nota:

# De nota spreekt van 'een minimum niveau aan sociale rechten' Wat is dat, wie bepaalt dat? Vallen daar mensenrechten onder en wat nog meer? Nederland heeft toch het Verdrag van Rechten van de Mens en ILO-verdragen ondertekend? Waarom dan deze versluierende term?

# De nota onderkent het probleem met belastingverdragen, maar er staat niets over wat daaraan gedaan wordt. Bijna alle grote NL bedrijven betalen minder belasting betalen dan ze moeten doen, maar waarom worden ze dan met belastinggeld gesteund?

# De nota zegt dat het NL bedrijfsleven een goede reputatie op MVO-gebied heeft. Dat is onjuist: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/53040/multinationals-falen-in-uitwerking-duurzame-ambities/

# Het bedrijvenfonds Dutch Good Growth wordt volgens de nota ingezet voor MKB en exportkredieten. En er is een fonds voor klimaatgelden. Buitenlandse Zaken beslist niet over beide zaken, maar wie dan wel?

# De minister heeft het algemeen aanvaardde begrip coherentie op zijn kop gezet: Terwijl in de EU en de VN wordt erkend dat samenhang tussen Handel en Hulp nodig is voor een effectief ontwikkelingsbeleid draait de minister dit grotendeels om. Hulp moet dienstbaar zijn aan handel en Nederlandse belangen.

# Klimaat wordt in de nota genoemd als een van de ‘Global Public Goods’ waar Nederland geld en middelen aan blijft besteden, terwijl ‘milieu’ wordt genoemd in het lijstje van bezuinigingen.

=============================================================================================================

Noot voor de pers

Fair, Green & Global Alliance (ActionAid, Clean Clothes Campaign, Both ENDS, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), SOMO en Transnational Institute)

Voor meer informatie:

André van der Vlugt, communicatie Both ENDS en FGG 06-50408453

FGG on Twitter