About the FGG alliance

The Fair Green and Global (FGG) alliance is an alliance of six civil society organisations. Both ENDS is the lead agency, and other member organisations are: ActionAid, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), SOMO and Transnational Institute.

FGG Youtube channel

Latest news FGG Alliance

Ploumen, stop kaalslag ontwikkelingssamenwerking en waarborg sociale winst

Ploumen, stop kaalslag ontwikkelingssamenwerking en waarborg sociale winst

Op donderdag 23 mei bespreekt de Tweede Kamer de nota ‘Wat de Wereld Verdient’ van minister Ploumen van Handel en Hulp. De minister legt hierin uit dat bedrijven de motor zijn van ontwikkeling. De FGG alliantie* en haar honderden partners in ontwikkelingslanden weten uit tientallen jaren ervaringen en een reeks voorbeelden uit de praktijk, dat dit een onjuiste aanname is. Ploumen neemt nu het initiatief om de kledingindustrie in Bangladesh te verbeteren. Ze kan beter vol inzetten op sociale winst, met name op het gebied van mensenrechten en milieu, door in haar algehele beleid aan te sturen op verantwoordelijk gedrag van Nederlandse bedrijven in het buitenland. De FGG alliantie blijft tegen bezuinigingen op cruciale onderdelen van ontwikkelingssamenwerking ten gunste van bedrijven.

Ploumen, stop kaalslag ontwikkelingssamenwerking en waarborg sociale winst - Read More…

Nota van Ploumen schiet ernstig tekort, de wereld verdient beter

Reactie op de nota "Wat de Wereld Verdient" van minister Ploumen van de Fair, Green & Global Alliance (ActionAid, Both ENDS, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), SOMO en Transnational Institute)

Nota van Ploumen schiet ernstig tekort, de wereld verdient beter - Read More…

Balancing Trade and Aid

Balancing Trade and Aid

Recommendations from the Fair, Green and Global Alliance to Minister Ploumen

Balancing Trade and Aid - Read More…

8 March Women's day

View these video's by members of our alliance!

8 March Women's day - Read More…

FGG on Twitter